600 700 236

Polityka prywatności
Top
 

Usługi księgowe

Usługi prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych

Jeżeli Twoja firma w poprzednim roku obrotowym przekroczyła limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, z pewnością niezbędna jest Ci profesjonalna pomoc, która zapewni Twojej firmie kompleksowe i rzetelne prowadzenie ksiąg handlowych. Zlecając to zadanie naszej firmie, możesz być pewien realizacji usługi na najwyższym poziomie. Dzięki nam będziesz mógł skupić się, na tym, na czym znasz się najlepiej – zarządzaniu własną firmą!

Realizowane usługi ramach prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych:

Tworzenie polityki rachunkowości

Opracowywanie planu kont

Zapisy w księgach handlowych

Prowadzenie rejestru VAT

Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat

Sporządzanie zestawienia obrotów i sald

Closeup of female accountant looking through the receipts while working on a report.

Usługi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dotyczy wszystkich osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro. W ramach naszej usługi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów nasi Klienci, których obsługujemy na terenie całego kraju, mogą liczyć na kompleksową pomoc w następujących kwestiach:

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych

Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Prowadzenie ewidencji wyposażenia

Rejestry ZUS oraz VAT

Usługi prowadzenia ewidencji ryczałtowej

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form opodatkowania przedsiębiorców, która charakteryzuje się uproszczonym sposobem prowadzenia ewidencji podatkowej. To najprostsza forma opodatkowania, jednak dla wielu przedsiębiorców prowadzenie ewidencji jest zbyt problematyczne lub czasochłonne. Usługę kierujemy nie tylko do firm z Poznania, ale i całej Polski. W ramach prowadzenia ewidencji ryczałtowej gwarantujemy:

Prowadzenie obowiązkowych ewidencji

Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży do celów podatku VAT

Ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT

Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego

Przygotowanie druków przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS

meeting of team of business people

Dodatkowo każda usługa księgowa jest wzbogacona o następujące usługi:

Stała obsługa klienta (prawna, podatkowa)

Weryfikacja dokumentów księgowych (sprawdzanie ich poprawności)

Sporządzanie: rachunku przepływów pieniężnych, wiekowanie należności, zestawienie zmian w kapitale własnym, potwierdzenia sald, ewidencji środków trwałych, inwentaryzacji

Kompleksowe zakładanie firm (CEIDG, KRS)

Informowanie klienta o zmianach w prawie

Rozliczanie dotacji unijnych

Ustalenie strategii podatkowej

Stworzenie polityki rachunkowości

Sporządzanie wszelkich niezbędnych deklaracji (PIT,CIT,VAT-7,VAT-UE,GUS,ZUS)

Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych

Tworzenie raportów dostosowanych do potrzeb klienta.

Reprezentacja klienta przed organami podatkowymi, ZUS, NSA